👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria åk 9

Skapad 2021-01-11 10:09 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 9 – 0 Bild
Vad är det för olika konsthistoriska perioder som funnits under konsthistorien? Vad är egentligen skillnaden på impressionism och expressionism? Du kommer under detta arbetsområde lära dig mer om olika ismer under konsthistorien.

Innehåll

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under större delen av vårterminen: v. 2 - v.17.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig mer om olika ismer inom konsthistorien. Du kommer även själv att få testa att skapa bilder med inspiration av de olika ismerna. Under andra delen av arbetsområdet kommer du att få välja ett foto som du ska måla av så att det efterliknar en konsthistorisk ism.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du kommer att visa dina färdigheter genom att måla bilder i de olika konstismer vi går igenom. Efter att du lämnat in dina fyra olika bilder v. 8 kommer läraren att ge feedback med saker du kan tänka på inför slutuppgiften.

Slutuppgiften är det största arbetet inom arbetsområdet. Där ska du välja ett foto som du ska måla av i valfri teknik så att det efterliknar en konstbild från en konsthistorisk ism. Du kommer även att få skriva en bildanalys utifrån konstbilden du valt att arbeta med.

Efter varje lektion kommer du att få visa hur långt du kommit och utvärdera din arbetsprocess under lektionen. I slutet av arbetsområdet kommer  att få utvärdera ditt arbete. Läraren kommer även att ge dig formativ feedback under lektionerna.

Läraren kommer att bedöma dina fyra bilder som du lämnar in v. 8, bildanalysen och ditt färdiga konstprojekt som du lämnar in v. 17. 

 

Hur ska vi nå dit? (Planering och hänvisning till material)

Veckoplanering för momentet

VECKA 

ÅRSKURS 9 Visioner/drömmar

2

Impressionism - Uppstart, se filmklipp och svara på frågor.

3

Impressionism - övning att måla en impressionistisk bild i paint.

4

Impressionism - övning att måla en impressionistisk bild i paint.

5

Expressionism - Genomgång +  övning att måla en expressionistisk bild.  Bilden ska bli färdig under lektionen.

6

Kubism -  Genomgång + övning att måla en kubistisk bild.  Bilden ska bli färdig under lektionen.

7

Surrealismen - genomgång + måla  2 objekt. Bilden ska bli färdig under lektionen.

8

Intro eget projekt. Val av konstverk att utgå ifrån/inspireras av samt val av foto att omarbeta. Börja med skiss.

Sportlov

10

Deadline: val av konsterk + foto. Gör plan för hur ändra foto/konstbild - gör klart skiss - planera vad som ska göras varje lektion framöver  (Ingen lektion 9B pga studiedag)

11

Bildanalys av din konstbild (kan bli en annan vecka om det fortsätter vara halvdistans)

12 

Presentera din idé inför bordet så att läraren kan lyssna/ Eget arbete enligt plan

13

Eget arbete enligt plan/ Betygssamtal för att se läget just nu och ev. utvecklingsområden

14

Påsklov

15 

Eget arbete enligt plan

16

Eget arbete enligt plan/ Utvärdering

17

Redovisning av eget konstprojekt

                                                    


Mer material för arbetet med avslutningsprojektet finns i Teams under uppgiften "Mitt avslutningsprojekt v. 8-17".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris fyra ismer

F
E
C
A
Teknik, material och redskap
I arbetet visar du inte hur du kan använda olika tekniker, verktyg och material
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Bildkomposition
Bildelement, motiv, innehåll
Du kombinerar inte former, färger eller bildkompositioner så att de hänger ihop.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Kreativitet, fantasi Inspiration
I ditt bildskapande arbete har du inte utvecklat egna idéer utifrån konstbilderna.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial

Bl
"Mitt avslutningsprojekt" - bedömning

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
2
skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
3
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
4
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexasamband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med godanvändning av ämnesspecifika begrepp.