👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sparks: Incredible

Skapad 2021-01-11 10:44 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola 8 Engelska
Vi kommer att arbeta med Sparks och kapitlet "Incredible".

Innehåll

Incredible

Vi läser och lär oss om olika nästan osannolika prestationer som människor har gjort. Vi läser om överlevare och fascineras av naturens under.

Vad ska jag lära mig? (lärandemål) 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- Läsa, skriva, tala, samtala och lyssna. 

- Behärska digital läsning. 

- Använda adjektiv och verb. 

Vi jobbar med fakta kring människor, natur och djur världen över. Vi lär oss strategier för att förstå och uttrycka det vi läser och lyssnar på och utvecklar förmågan att läsa, skriva, tala, samtala och lyssna. 

Hur ska jag visa det? (Bedömning? 

Din förmåga att lyssna och visa att du förstått, att uttrycka dig i tal och skrift samt att interagera med andra bedöms. Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång och i samband med att arbetsområdet avslutas. Bedömningen baseras på muntliga övningar, skriftliga arbeten samt prov. 

Vi kommer att ha läsläxor varje vecka där eleverna läser en text och tränar på orden som hör till texten. Vi har mindre tester regelbundet och avslutar med några större bedömningsuppgifter. 

Hur ska vi nå dit? 

Vi jobbar i Sparks 8, textbook och Gleerups, enskilt såväl som i grupp. Vi fördjupar oss i några grammatiska områden. Vi läser olika texttyper och skriver olika sorters texter i olika stilar. Vi tränar på engelska ord och uttryck. Vi talar och samtalar kring det vi läst och lyssnat på. Vi lyssnar och visar förståelse genom att samtala och diskutera tillsammans med andra. 

Vecka 

Måndag (kort) 

Torsdag (lång)  

Info 

2 

Skolstart tisdag 12 januari 

Genomgång upplägg

Läxa: Incredible kap 1.2, vocabulary 

3 

want to be a record breaker 

want to be a record breaker 

Läxa: kap 2.1vocabulary 

4 

The wonders of nature 

The wonders of nature - test 

Läxa: kap 2.2, vocabulary 

5 

Extreme nature 

Extreme nature 

Läxa: kap 3.1, vocabulary 

6 

Incredible survivors (grammar 

Incredible survivors 

Läxa: kap 3.2, vocabulary 

7 

Survival II 

Survival II, test kap 3 

 

8 

Unit exam (listening 

Unit exam (reading 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9