Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2021-01-11 11:31 i Skederids skola Norrtälje
Grundskola 5 Religionskunskap
Hur skapades världen, människan och djuren? Finns Gud? Vad händer när man dör? Vad är rätt och fel? Detta är några exempel på livsfrågor som människor i alla tider har funderat över. Svaren beror bland annat på var i världen man bor, om man har någon religion eller vilka traditioner som är viktiga. De abrahamitiska religionerna judendomen, kristendom och islam har många likheter. De har bland annat en gemensam stamfader, Abraham, och det är därför de kallas för de abrahamitiska religionerna. I arbetsområdet kommer du att få lära dig om både likheter och skillnader mellan de tre religionerna. Du kommer också att få jämföra religionernas ritualer, exempelvis vid födsel och begravning.

Innehåll

Tidsperiod

v. 3-13

 

Vad ska jag lära mig? (lärandemål)

 • veta varför kristendom, judendom och islam kallas de abrahamitiska religionerna.
 • kunna berätta om symboler, högtider, heliga böcker, heliga platser, seder och bruk som tillhör religionerna.
 • kunna reflektera både över dina egna och andra människors tankar och handlingar. Veta vad som är rätt och orätt. Fundera över vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott.
 • förstå vad religioner kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. Hur religionerna ser ut och fungerar idag.
 • kunna resonera om likheter och skillnader mellan religionerna.
 • förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp som t.ex. religion, tro, högtid, tradition, symbol, levnadsregler, Gud, synagoga, kyrka, moské, bön, ritual, helig plats, rabbin, präst, imam, muslim, jude, kristen och  fasta..

 

Hur ska jag visa det? (bedömning)

Du visar vad du lär/lärt dig genom att aktivt delta vid genomgångar och diskussioner. Du visar även din kunskap genom utföra skriftliga arbetsuppgifterna, affisch och prov. Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser.

Då arbetsområdet täcker upp många av kunskapskraven historia är det viktigt att du visar dina förmågor.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (planering)

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • läsa texter och lösa uppgifter i vårt läromedel och från andra källor
 • se undervisningsfilmer om de tre religionerna
 • grupp/klassdiskussioner
 • göra en affisch om de tre religionerna
 • skapa ett eller flera av de tre religionernas ”heliga hus” i Minecraft

Uppgifter

 • Extrauppgift i Islam

 • En affisch om en religion

 • Ett heligt hus i Minecraft

 • En sammanfattning av Kristendomen

 • En sammanfattning av Kristendomen

 • Fördjupning Kristendomen

 • Sammanfattning om Islam

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Heliga platser och rum
 • Re  E 6
Du har grundläggande kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Du har goda kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Religion och samhället
 • Re  E 6
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för det svenska samhället förr och nu.
Söka info om religoner
 • Re  E 6
Du kan söka information om religoner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om religoner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Syskonreligioner
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Du kan föra enkla resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Du kan föra utvecklade resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: