👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Klimat, väder och vegetation

Skapad 2021-01-11 12:47 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Arbetsområdet handlar om världens olika klimattyper och varför dessa finns. Området tar även upp skillnader mellan olika klimatzoner vad gäller vegetation och möjligheter till odling och växtlighet.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vilka av naturen framkallade processer, som påverkar jordytans former och mönster.

Konkretiserade mål;

Förstå hur jorden rör sig och vilken betydelse det har för skillnader mellan årstider och över dygnet.

Förstå sambandet mellan klockan och jordens rotation.

Förstå skillnaden mellan klimat och väder.

Känna till och förstå hur jordens grundläggande klimat byggs upp och vilka effekter det får.

Förstå hur lågtryck och högtryck påverkar det lokala vädret.

Förstå hur regn bildas.

Förstå vattnets kretslopp.

Förstå skillnaden mellan olika klimatzoner.

Undervisningen;

Vi kommer att jobba med genomgångar och övningar där eleverna visar att de förstår de genomgångna momenten.

Bedömning;

Skriftliga och muntliga redovisningar där eleverna visar att de förstår de olika momenten.

Arbetsområdet avslutas med en större enskild uppgift där eleverna visar att de kan använda de kunskaper och förmågor som övats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6