👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppens organ

Skapad 2021-01-11 12:50 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer lära oss om kroppens olika organ och vilka funktioner de har. Vi kommer även lära oss om puberteten och om hur olika sjukdomar har påverkat oss genom historien.

Innehåll

Vi kommer utgå från textboken, där vi läser och diskuterar innehållet gemensamt. För att bearbeta innehållet ska du svara på frågor i Forms, och arbeta med aktuella begrepp via papper eller glosor.eu.

Vi kommer varje vecka se ett avsnitt i serien "Världens hemskaste sjukdomar" och diskutera innehållet muntligt.

Under avsnittet om puberteten kommer puberteten kommer vi utgå från serien "Snacka om sex" och diskutera i helklass och i mindre grupper.

Som bedömningsuppgift kommer vi använda Plickers där du visar att du har lärt dig de begrepp vi arbetat med. Du kommer även få en uppgift där du ska resonera skriftligt om puberteten.

Uppgifter

  • Resonera om puberteten

Matriser

Bi
Kroppens organ

E
C
A
Använda begrepp
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Det betyder att du på Plickers kan svara på minst hälften av frågorna.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. Det betyder att du på Plicker kan svara på många av frågorna.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Det betyder att du på Plickers kan svara på de flesta av frågorna.
Ny aspekt
Samband i människokroppen
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Du kan svara på frågorna, men du berättar inte så mycket om hur du tänker själv.
I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Du svarar på frågorna, och du tar med dina egna åsikter och förklarar hur du menar.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Du svarar tydligt på frågorna och du utvecklar ditt svar genom att ta in dina egna tankar och du kan sätta dig in i hur andra kan tänka.