👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Matilda"

Skapad 2021-01-11 13:20 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Engelska
Förra terminen läste vi boken "Matilda" av Roald Dahl. Vi börjar vårterminen med att se filmen "Matilda" och skriva på engelska om vad som händer i varje avsnitt.

Innehåll

Lektionerna ser ut så här:

1. Genomgång av ord och begrepp som förekommer i filmens dialog ca 10 min

2. Film ca 10 min.

3. Vad hände i filmen? Skriv på engelska i din anteckningsbok. ca 10 min

4. Vad har vi lärt oss? Vi sammanfattar och delar med oss av vad vi lärt oss. ca 10 min

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6