👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Tidsrymd

Skapad 2021-01-11 13:47 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 2 Matematik Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med Tid genom ett rymdtema. Vi kommer starta i det stora med jordens rörelser runt solen och repetera årstiderna , för att gå vidare med månen och månaderna. Till sist kommer vi prata om veckodagarna och klockan.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 

-Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tid.

Sv

-Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

-Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen.

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

- Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

 

Vad ska vi göra? (CI)

 • Ma 1-3
  Mätning av tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Sv 1-3
  Texter i form av rim och ramsor. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv 1-3
  Språkbruk: Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • NO 1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. 

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

Vecka 3: Repetera årstider, gå igenom jordens rörelse kring solen och hur det skapar våra årstider. Presentera namndikter och skriva en egen.

Vecka 4: Öva på våra 12 månader och vilken årstid de tillhör, arbeta med månes rörelser och faser. Presentera dikter med rim och skriva en egen dikt. 

Vecka 5: Öva på veckodagar och klockan hel, halv och kvartarna. Skriva en egen dikt som utgår från våra sinnen.

 

  

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

- Genom att skriva din Känslodikt och läsa upp den för någon med känsla

- Genom bilder visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

- Genomföra en stencil där du enskilt visar att du kan kvart i och kvart över

-
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3