👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Geografi åk 3

Skapad 2021-01-11 14:25 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola F – 3 Geografi SO (år 1-3)
Du ska få lära dig väderstrecken, att hitta på olika typer av kartor och om de olika världsdelarna!

Innehåll

Syfte: 

 • Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Vad eleven ska lära sig:

 • Världsdelarnas namn och plats på jordklotet.
 • Världshavens namn och plats på jordklotet.
 • Om olika platser som är viktiga för eleven.
 • Hur man använder en karta, både på fysiska kartor och digitala.
 • Väderstrecken.
 • Olika anledningar till att man flyttar.

Hur eleven kan visa sina kunskaper:

 • Du kan placera ut namnen på världsdelarna och världshaven på en karta.
 • Du visar och berättar vad de olika väderstrecken betyder.
 • Du kan hitta en bestämd plats på en karta.
 • Du kan muntligt berätta några olika anledningar till varför man flyttar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3