👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, joner och kemiska reaktioner ht-20

Skapad 2021-01-11 14:28 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi
Här får du lära dig om atomens uppbyggnad och olika typer av bindningar inom kemin. Vi lär oss även varför vissa reaktioner äger rum och andra inte. Du kommer också att lära dig grunderna inom det periodiska systemet.

Innehåll

 Vi använder läroboken Kemi Direkt s. 146-165, 170-179.

Efter det här arbetsområdet ska du kunna redogöra för:

I atomens inre

 • hur en atom är uppbyggd
 • skillnaden mellan atomerna från olika grundämnen
 • begreppen atomnummer och atommassa
 • och förklara begreppen elektronskal och valenselektron
 • och förklara begreppet isotop

Periodiska systemet

 • hur grundämnena är ordnade i det periodiska systemet
 • och beskriva grunderna i det periodiska systemets uppbyggnad

Metaller

 • metallers typiska egenskaper
 • hur en metallbindning fungerar
 • och beskriva några viktiga metaller och vad de används till
 • och ge exempel på hur metaller framställs

Joner

 • förklara skillnaden mellan en atom och en jon
 • och beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga joner
 • hur en jonbindning fungerar

Kovalenta bindningar

 • hur en kovalent bindning fungerar 
 • några ämnen som innehåller kovalenta bindningar
 • skillnaden mellan jon-, metall- och kovalenta bindningar.

Salter

 • vad som är typiskt för ett salt
 • hur ett salt kan bildas
 • och ge exempel på några salter och deras egenskaper

 

Viktiga ord och begrepp: Atommodell, elementarpartiklar -proton, neutron och elektron, atomnummer och atommassa, elektronskal och valenselektroner, isotop, periodiska systemet -period och grupp, metaller, icke-metaller, halvmetaller, alkalimetaller, halogener, ädelgaser, metallers egenskaper, metallbindning, järnframställning, jon, jonbindning, ädelgasstruktur, kovalent bindning, , salt och jonförening.

 

Veckoplanering:

Repetition av grundläggande begrepp från åk 7-8, i atomens inre s. 148-151, Inledning periodiska systemet s. 152-153

Forts periodiska systemet, lab litium i vatten, demonstration Natrium, ledningsförmåga. 

Joner och jonbindning, lab ledningsförmåga, molekylbindning, metallbindning, Några vanliga metaller- deras användning och 

kretslopp s. 162-165, 178-179, 156-161

Hur bildas jonföreningar? Vad är ett salt? kunna använda periodiska systemet (formelskrivning)

Repetition

PROV 22/1

 

 

Uppgifter

 • Powerpoint atomer, joner och kemiska reaktioner

 • Powerpoint joner

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9