👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7 (Rörelse och kraft)

Skapad 2021-01-11 14:30 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Innehåll Fysiken i årskurs 7 är uppdelad i arbetsområden och skriftliga prov sker efter varje arbetsområde. Förutom prov kommer även praktiska moment i form av laborationer samt andra skriftliga och muntliga övningar ligga till grund för bedömning. I planeringen nedan finns en veckoöversikt som kan komma att justeras efter hand. Längst ned i planeringen finns beskrivet vad du ska kunna inom varje arbetsområde.

Innehåll

Upplägg

v. 2 Rörelse

v. 3 Krafter skapar rörelse

v. 4 Fritt fall och satellitbanor 

v. 5 Tröghet

v. 6 Repetition

v. 7 Prov (rörelse och kraft, kapitel 6)

 

Kapitel 6:

Rörelse och kraft

 • Rörelse
 • Likformig och olikformig rörelse
 • Sambandet mellan sträcka, tid och medelhastighet

Viktiga begrepp: likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse, medelhastighet

 

Krafter skapar rörelser

 • Det fysikaliska begreppet kraft
 • Jordens dragningskraft, gravitationskraften
 • Hur man mäter krafter och vilken enhet som används
 • Sambandet mellan massa och tyngd
 • Kraft och motkraft
 • Friktion
 • Vad som menas med tyngdpunkt

Viktiga begrepp: gravitationskraft, dynamometer, motkraft, friktion, tyngdpunkt, lodlinje, stödyta, luftmotstånd

 

Fritt fall och satellitbanor

 • Vad som menas med fritt fall
 • Hur föremål som kastas faller
 • vad som gör att satelliter håller sig i sin bana

Viktiga begrepp: vakuum, fritt fall, kaströrelse, satellit

 

Tröghet och tvättmaskiner

 • Det fysikaliska begreppet tröghet och hur man kan förklarar vardagliga fenomen med detta
 • Centralrörelse och de krafter som förekommer vid en sådan rörelse

Viktiga begrepp: tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft