👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scenen är din och min

Skapad 2021-01-11 14:50 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Engelska Musik Bild
En härlig föreställning där alla kan bidraga med något. Sång, dans, roliga historier etc

Innehåll

Vad ska göras? 

Eleverna på fritids ska ha en föreställning där det sjungs, dansas, trollas, berätta roliga historier etc. Då många elever kommer från andra kulturer blir utbudet härligt brett. 

Hur: Eleverna dekorerar det som senare ska bli en scen. De övar på sina färdigheter och framför sen sina nummer för publik. 

Syfte: Det är viktigt att vi som pedagoger får eleverna att våga öppna sig och få en tilltro till sig själva. Detta genom att vi stärker dem i en eventuell osäkerhet samt att de får känna sig värdefulla och att de kan och vågar. 

Eleverna ska känna trygghet vid framträdandet och åskådarna ska vara en påhejande publik. Samtliga inblandade ska känna sig värdefulla och tro på sin egen förmåga samt växa med den. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -