👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och gemenskap

Skapad 2021-01-11 15:05 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 6 Samhällskunskap Religionskunskap
Vad gör dig till den du är? Hur ska vi behandla varandra i klassen? Vilka skrivna och oskrivna regler finns det i vårt samhälle? Vi går igenom mänskliga rättigheter, barnkonventioner, normer, identitet, diskrimineringsgrunderna samt etik och moral.

Innehåll

 

Individer och gemenskap

Samhällskunskap och religion VT21

 

 

Vad vi kommer att lära oss på lektionerna

 • Vad deklarationen om de mänskliga rättigheterna är
 • Vad barnkonventionen är och hur olika organisationer jobbar för den i Sverige
 • Hur barnkonventionen skyddar oss i vardagliga situationer
 • Vad normer är och hur de bildas
 • Vilka diskrimineringsgrunderna är 
 • Hur vi vill behandla varandra i klassen
 • Etik och moral i vardagliga men svåra frågor

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

Genomgångar, filmklipp, textläsning och svara på frågor, diskutera i helklass och mindre grupp, skriva loggbok, uttrycka sina åsikter, ta ställning i vardagliga men svåra frågor

 

Kunskapskrav i samhällskunskap

 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument.
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt.

 

Kunskapskrav i religion

 • Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Eleven gör då reflektioner och använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Vem är jag? del 1 och 2

 • Berätta för mig

 • Berätta för mig

 • Berätta för mig

 • Vem är jag? del 1 och 2

 • Vem är jag? del 1 och 2

Matriser

Re Sh
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Använda begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Människors & barns rättigheter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Re Sh
Kunskapskrav religion åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Moraliska frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.