👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och jaget

Skapad 2021-01-11 14:58 i Jonsereds förskola Partille
Förskola
Vi jobbar vidare med våra känslor och utvecklar oss med att utforska vem vi är och vad vi kan.

Innehåll

Var är vi
Under våren kommer vi få två nya barn till gruppen medans ett barn har flyttat. För att de nya barnen skall komma in i vår grupp och känna trygghet behöver vi fortsätta med våra inarbetade undervisningsstunder. De kvarvarande barnen känner en trygghet i hur samlingarna har varit och vi har haft ett längre uppehåll under december så de kan behöva en påminnelse.

Vart skall vi
Barnen skall bli trygga både i vår lilla grupp som i hela gruppen. De skall få möjlighet att känna att de kan och att de är värdefulla både på förskolan som i sin familj. De skall få möjlighet att känna sig delaktiga i vår avdelnings arbete mot att barnen är hjälpsamma, kompetenta barn som respekterar varandra och alla våra olikheter.

Hur gör vi
Vi går vidare med våra undervisningsstunder med fokus på "Jaget" och vem "jag" är i förhållande till mina vänner på förskolan och min familj hemma. Vi kommer till en början fortsätta ha vår grupp på torsdag förmiddag.

Samlingarna kommer följa ungefär samma mönster varje gång:

Samlas och sjunga en sång

Träffa Plutten som berättar hur hen känner sig och berättar vad som gjort att hen känner så. Frågar barnen hur de känner sig och om de kan berätta varför de känner så. Plutten kommer berätta lite om sig själv och om sin familj och ställa frågor till barnen. Det kan hända att ni får lite frågor av mig för att jag skall kunna hjälpa de barn som ännu inte har ett så verbalt språk att uttrycka sig.

Sedan kommer vi ha lite olika skapande stunder eller en stunds rytmikdans till Mamma Mu.

Jag utgår från boken "Hjärtestunder" av Eva Mathiasson Thorbert i upplägg och använder en del av de förslag som finns för hur vi kan arbeta med "jaget", som t.ex. namnlekar, barnintervju och sago/känslopåse.

Dokumentation görs i en lärlogg som kommer länkas till denna planering och publiceras på barnens egna sidor.

Kopplingar till läroplanen

  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18