👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La ropa y la clase cap5-8 (Español 7 - arbetsområde 2)

Skapad 2021-01-11 14:59 i Ytterbyskolan Kungälv
I detta avsnitt ska vi lära oss ord som har med egenskaper och kläder att göra. Du kommer att lära dig ord för olika klädesplagg, beskriva vad folk ha på sig och hur man köpa kläder på spanska. Vi kommer också lära oss att beskriva folk och fortsätta med adjektivböjning. Vi ska läsa kapitel 7 och 8 i Gracias.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I detta området kommer du b.la att lära dig.. .. berätta om dina klasskompisar och din klass. Vad har de på sig? Är de långa och blonda eller korta och mörka? Hur många är de? ..handla i en klädaffär - beskriv vad du vill ha. Fråga vad det kostar mm.

Innehåll

1. Kopplingar till läroplan

2. Undervisning:

Detta gör vi bl.a på lektionerna:

 • Ordförråd: kläder, utseende, adjektiv, verb,  nya kapitel i boken, klädesaffär ord. 

 • Grammatik: adjektivböjning, variera meningsbyggnad, verb för området 

 • Skrivövningar: beskriva vad någon har på sig, beskriva hur folk ser ut, manus för en besök till en klädesaffär

 • Pratövningar: du ska träna på berätta om vad olika personer ha på sig, hur man handlarkläder på spanska

 • Träna läs- och hörförståelse genom att tolka olika slags texter, filmer och clip
 • Fakta om Spanien och Andalusien och dess matkultur- jämförelser mellan den och den skandinaviska

 

Övergripande Material ( Input)

Gracias texter och ljudfiler i kapitel 5,6, 7 och 8 Más textos kap 9. Samt digitala övningar

Pregunta ya- la escuela, la ropa  y  la comida 

youtube clip- grammatik, Andalusien-Tío Español-  Video ele

Glosor- quizlet. com

Hemsidor HM.ES Sara.Es mm

3

. Bedömning:

 

           - gruppsamtal där ni beskriver bilder med klasser, kläder och personer

Formulera skrift- kapitelprov med ord och fraser 

Skrivuppgift  - Svara på ett brev- lektionstillfälle

Hörövning- Kapitel 5-8

Läsförståelse kap 5-8

 

Du ska visa att du kan:

 • Använda ord och fraser för beskriva kläder, utseende och en klass
 • Skillnader mellan artiklarna (el/la, un/una) men även skillnader mellan bestämd och obestämda artiklar.
 • Böja adjektiv enligt reglarna för maskulin/feminin, singular/plural.
 • Använda rätt verb i presens (nutid) böjt efter rätt personform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
La clase - bedömningsmatris Kapitel 5-8 2020

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala
Inspelning av dialog Handla i en klädaffär
 • M2
 • M2  A 9
inspelningen uttalas många ord fel, vilket stör begripligheten och kommunikationen är ganska obegriplig Uttalet påverkas mycket av svenskan
I inspelningen uttalas en del ord fel, vilket stör begripligheten till viss del, men den övergripande kommunikationen är begriplig
i inspelningen uttalas enstaka ord fel, vilket inte stör begripligheten påverkas något av svenskan.
I inspelningen uttalas ord och fraser i stort sett allt korrekt med bra flyt och inlevelse. Uttalet ligger nära målspråkets.

Skriva- Uppgift

I en skrivuppgift- brevskrivning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Skriva- Ordförråd
Förråd av ord och fraser för att kunna uttrycka sid tydligt och varierat med detaljer i området
texten innehåller ett mycket litet ordförråd. Samma ord upprepas flera gånger
texten innehåller flera av de viktigaste orden ur arbetsområdet
texten innehåller flera av orden ifrån området och ifrån tidigare områden
texten innehåller de flesta av orden ifrån området och en del ifrån tidigare områden
Skriva-Innehåll
Mängden relevant innehåll
texten är mycket kort och flera delar i uppgiften saknas
texten är kortfattad men alla delar är med
flera delar i texten är fyllig och informationsrik
texten är som helhet fyllig sammanhängande, och informationsrik
Skriva- Utvecklade meningar
behärskar enkla bindeord och utvecklande ord
nästan inga bindeord eller utvecklande ord används i texten
några ord som - en, y, används i texten
några ord som - en, y, con, también används i texten
flera ord som - en, y, con, también används i texten
Skriva grammatik - verb
Böja verb i presens efter person Förmåga att uttrycka sig med tydlighet med adjektiv och singular och plural
fel verb används
rätt verb används men i fel böjning för personform
verben år i stort böjda i rätt personform.
verben böjs efter personform. adjektiven och substantiv är rätt placerade och böjda rätt i singular och plural
Skriva grammatik - adjektiv
få adjektiv och fel placerade i meningen (framför substantivet)
adjektiven är mestadels rätt placerade i meningen (efter substantivet)
adjektiven och substantiv är till stor del rätt placerade och böjda rätt i singular och plural
Skriva-förbättra
Förmåga att bearbeta och förbättra sina texter enskilt eller efter respons
inget förbättras efter respons
några ord och meningar är rättade och förbättrade efter respons så att kommunikationen blir tydligare
förbättrar och rättar det mesta som behövs efter respons för att kommunikationen skall bli tydligare
bearbetar och förbättrar till stor del på egenhand. rättar lätt småfel efter respons
Hörförståelse Kap 5-8
uppfattar enskilda ord och smådelar, men uppfattar inte det huvudsakliga innehållet.
uppfattar huvudsakliga innehållet, men uppfattar inga eller få detaljer
uppfattar det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer
uppfattar helheten och uppfattar flertalet detaljer
Läsförståelse Kap 5-8
förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
förstår det huvudsakliga innehållet, men uppfattar inga eller få detaljer i enkla texter.
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i enkla texter
förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i texten