👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6 - prov

Skapad 2021-01-11 15:00 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Geografi
Här kommer information om vecka 2 och 3. Det handlar om information om prov samt uppgiften om hållbar utveckling.

Innehåll

GEOGRAFI – PLANERING

PROV OCH AVSLUTNING

 

Förra terminen har du jobbat med två SO-ämnen – Religionskunskap och Geografi. Du har fått ett betyg i religionskunskap men du har fortfarande inte fått ett betyg i ämnet geografi. För att få betyg behöver du visa dina kunskaper och förmågor i början av denna termin. Efter att vi kommer att göra flera uppgifter och träna tillräckligt ska du skriva ett prov samt göra en uppgift.

 

För provet behöver du träna på din arbetsbok. Följande uppgifter kommer att komma på provet:

1.    Kartan – en källa till kunskap

a.     Uppgift 2 på s. 6

b.    Uppgift 4 på s. 7

c.     Uppgift 13 på s. 11

2.    Jordens befolkning

a.     Uppgift 1 på s. 12

3.    Jordens inre och yttre kraft

a.     Uppgift 2 på s. 18

b.    Uppgift 13 på s. 23

4.    Jordens klimat och natur

a.     Du ska kunna olika klimatzoner som finns på jorden (vilka de är kan du se på kartan på s. 26 i arbetsboken)

5.    Hållbar utveckling

a.     Uppgift 1 på s. 30

6.    Du ska kunna på en blind karta hitta följande länder i Europa:

a.     Frankrike

b.    Tyskland

c.     Storbritannien

d.    Österrike

e.     Rumänien

f.      Grekland

Provet kommer du att skriva sista lektion vecka 3.

Förutom provet behöver du göra en skriftlig uppgift om hållbar utveckling som du ska lämna in samma dag när det ska bli prov. Inlämningsuppgiften kan du skicka till zrinka.miljan@skola.uppsala.se.

En till sak som du ska göra är att du ska lämna in din arbetsbok samma dag när du ska skriva prov.

De här tre moment blir betygsättande så att du får ett mer rättvisare betyg. Ju mer material din lärare har att sätta ett betyg desto större chans att du får ett bättre betyg.

 

Här kommer din planering för vecka 2 och vecka 3.

 

Vecka 2

1.    Du ska titta på Lilla aktuellt skola.

2.    Du ska titta noggrant i din arbetsbok om du har svarat på alla frågor som kommer att vara på provet.

3.    Därefter ska du tillsammans med din lärare gå igenom svar. Utifall att du inte har svar på någon fråga skriv ner rätta svaret i din arbetsbok så att du kan träna till provet.

4.    En hel lektion ska du ägna åt att träna Europas länder på Settera. Settera är en internetsida var man kan träna på olika länder och världsdelar. Följ länken: https://online.seterra.com/sv/vgp/3007

Vecka 3

1.    Du ska titta på Lilla aktuellt skola.

2.    Du ska träna varje lektion 10 minuter till provet.

3.    Resterande tid ska du göra uppgiften om hållbar utveckling som du ska få av din lärare (skriftligt).

4.    Sista lektion skriver du prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  C 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  C 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
  Ge  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  C 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6