👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen del 2 och Livets kemi

Skapad 2021-01-11 15:08 i Slättängsskolan Kristianstad
Livets kemi och människokroppen del 2 Mat och matspjälkningen.
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Det är viktigt att vi känner till vår kropp och hur den fungerar för att vi ska kunna vara rädda om den och må bra. Det är även spännande att lära om all kemi i vår kropp! Varför säger man t ex att det är bra att äta långsamma kolhydrater.? Speciellt om man idrottar. Vi kommer att arbeta ämnesövergripande inom; biologi, kemi och hemkunskap.

Innehåll

I classroom hittar du våra lektionsanteckningar. Det är extra viktigt att du går in i classroom och

läser våra anteckningar om du är sjuk eller ledig.

Läs anvisningar: 

Biologi direkt s. 146-157 

kemi tefy bok 2 Vardagens kemi s. 33-41

Instuderingsfrågor:

Biologi direkt s. 180 fråga 1-7 och 16-18
Tefy s. 52-54

Lyssna på Tefy

Presentation Kolhydrater

Begreppa kolhydrater, fetter, proteiner

instuderingsfrågor 3.9 Föda

3.10 frågor matspjälkningskanalen

 

Detta ska du kunna om matspjälkningen Biologiboken s. 146-157

 • Vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen

 • kunna förklara cellandningen

 • kunna vilka delar som ingår i matspjälkningskanalen

 • berätta varför maten måste sönderdelas

 

 • veta vad enzymer är och vilken uppgift de har i kroppen

 • veta vad som händer med de olika näringsämnena när de passerar genom matspjälkningskanalen
  (munnen, matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen, tjocktarmen)

 • kunna redogöra för hur organsystemen samverkar för att kroppen ska fungera

(andning, blod, matspjälkning)

 • Vad karies är och hur vi kan undvika att få hål i tänderna.

 • veta vad man bör äta för att må bra. Speciellt när man tränar mycket och vill få ut så mycket effekt som möjligt vid ansträngning. 


Detta ska du kunna om Livets kemi
  Kemiboken s. 33-37Näringsämne

 • Vilka måste vi få i oss med maten?


Kolhydrater

 • Vad är kolhydrater

 • Ex på mat där man hittar kolhydrater

 • Uppgift i kroppen?

 • Indelning

 • Hur ser molekylerna ut?

 • Fibrer

 • Snabba och långsamma kolhydrater

 • Diabetes, vad beror det på och vad kan man göra?Proteiner

 • Uppgift i kroppen?

 • Ex på mat där man hittar proteiner

 • Uppgift i kroppen

 • Hur ser molekyler ut? Långa kedjor av aminosyror

 • Vad består proteiner av?

 • Essentiella aminosyror

 • Glutenintolerans, vad beror det på och vad kan man göra? Kroppen överreagerar på proteinet gluten och orsakar en inflammation i tarmen. Det man måste göra är att sluta äta mat som innehåller gluten, ex bröd och pasta. 

 • Koagulera

Fetter

 • Uppgift i kroppen?

 • Ex på mat där man hittar fetter

 • Hur ser molekyler ut?

 • Vad består fetter av?

 • Animaliska och vegetabiliska fetter

 • Mättade och omättade fetter

 

Vitaminer och mineraler

 • Skillnad? Vitaminer är kolföreningar och mineraler är till största delen metaller. 

 • Ex på mat där man hittar vitaminer och mineraler

 • Ge exempel och uppgift i kroppen
  Du ska även kunna:

 • laborera på området och dra slutsatser utifrån laborationer
 • planera en egen undersökning

Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Laborationer och demonstrationer vi gjort och som du ska kunna återge:

- Vi studerade hur jod färgar stärkelse och visade att enzymet amylas bryter ner stärkelsen i munnen när bröd blandas med saliv.

- Trommers prov.

Läs anvisningar/övningar: 

Utöver att läsa sidorna i boken så kan du gå in i vår veckoplanering och titta på de filmer och andra länkar vi arbetat med. 


Biologi direkt s. 146-157 

kemi tefy bok 2 Vardagens kemi s. 33-37

Instuderingsfrågor utöver de på sidorna 146-157:

Biologi direkt s. 180 fråga 1-7 och 16-18

Tefy s. 52-54

Lyssna på Tefy

Presentation Kolhydrater

Begreppa kolhydrater, fetter, proteiner

instuderingsfrågor 3.9 Föda

3.10 frågor matspjälkningskanalen

 

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9