👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vektor åk 8 Kapitel 3 Geometri

Skapad 2021-01-11 15:08 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 8 Matematik
I området jobbar vi medcirkelns omkrets och area, areaenheter, skala och likformighet.

Innehåll

 

I det här kapitlet,  Geometri, jobbar vi med följande delkapitel:

 • 2.1 - Cirkeln
 • 2.2 - Längd/areaenheter
 • 2.3 - Skala

 

Exempel på begrepp som du behöver lära dig:

Cirkel           Radie   Diameter    Cirkelns omkrets   Cirkelns area  Talet pi    Cirkelsektor    Cirkelbåge    Medelpunktsvinkel

Längdenheter      Areaenheter      Längdskala     Areaskala    Likformighet        

Summa kvot differens  produkt   

 

Så här jobbar vi på lektionerna:

 • startuppgifter (en-två-alla)
 • genomgångar
 • Eddler.se
 • olika uppgifter (ofta i par eller grupp)
 • egen räkning (kan ske i par)

 

Du kommer att examineras genom:

 

 • Muntlig/skriftlig test
 • Deltagande på lektionerna (muntligt och skriftligt)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Vektor åk 8 Kapitel 3

E
C
A
Problemlösning
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning. (Du kan utifrån givna frågor kortfatta beskriva hur du löst problemet och svara på varför du valt det tillvägagångssättet. Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé, om ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning. (Du kan förklara hur du löst problemet och du kan motivera varför du valt det tillvägagångssättet. Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet).
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning. (Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet).
begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. (Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra).
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. (Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop).
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer. (Du förklarar de begreppen du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden).
metod
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget.
resonemang
Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer genom att använda metoder med en viss anpassning till typen av problem
Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att leda diskussionen framåt. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda metoder med förhållandevis god anpassning till typen av problem.
Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner. Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda metoder med god anpassning till typen av problem.