👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5-6 VT

Skapad 2021-01-11 15:12 i Aspenskolan Tierp
En terminsplanering för ämnet Idrott och hälsa i åk 1-2
Grundskola 5 – 6 Idrott och hälsa
En terminsplanering (VT) för ämnet Idrott och hälsa i åk 5-6.

Innehåll

VAD?

Den här terminen kommer vi att:

HUR?

Detta gör vi genom att:

VARFÖR?

Kunskapskrav i åk 6:

Samarbeta och leka

Lära oss olika samarbetsövningar och gemensamma lekar. Lyssna på varandra och hjälpas åt för att förstå hur lekar och övningar går till.

Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer.

Utveckla grovmotorik

 

 

Träna på att hantera olika sorters bollar

Prova på olika sorters redskaps- och gymnastikövningar.

 

Prova på olika sporter och lekar där vi använder bollar.

Du anpassar dina rörelser till aktiviteten.

Utveckla simkunskaperna

Delta och göra mitt bästa på simningen.

Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.

Röra oss till musik

Öva på att göra olika sorters danser och rörelser till musik.

Du kan röra dig och dansa så att det passar till musiken.

Orientera

Öva på orientering samt följa kartor i närmiljön.

Du kan orientera i kända miljöer med hjälp av kartor.

Lära oss om varför idrott är viktigt

 

Prata om idrott och hälsa i samband med när vi gör olika aktiviteter.

 

Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.

Lära oss om säkerhet samt skadeförebyggande.

Lära oss om allemansrätten.

Prata om säkerhet i olika situationer.

Göra lekar och övningar som handlar om allemansrätten.

Du kan beskriva hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar och idrottar.

Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig till väder, plats och allemansrätten.

     
     

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh