👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 21

Skapad 2021-01-11 15:36 i Valhallaskolan 4-6 Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Planering i matematik..

Innehåll

Vi kommer att arbeta med följande områden under terminen;

tid , tabeller och diagram 

räkna med tal i decimalform

geometri

volym och vikt

 

Innehåll

Tid, tabeller och diagram 

Läsa av och ange tid

Samband mellan olika enheter för tid

Utföra beräkningar med tid

Avläsa och tolka information i tabeller och diagram.

Hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 

Räkna med tal i decimalform

Avrunda tal i olika sammanhang

Metoder för överslagsräkning

Metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform

Välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer

 

 

Geometri

Mäta och jämföra längder

Samband mellan olika enheter för längd

Använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer

Känna igen, mäta och jämföra olika vinklar

Egenskaper och namn på några polygoner

Metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner

 

Volym och vikt

Jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt

Samband mellan olika enheter för volym och vikt

Välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt

 

Bedömning 

Eleverna kommer att genomföra test efter varje avslutat område.
Eleverna kommer också att bedömas utifrån vad de presterar muntligt och skriftligt på lektionerna.