👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social media - friend or foe? VT21

Skapad 2021-01-11 15:37 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
Social media has changed the way we live our lives and how we communicate with each other. During this theme we will explore what social media is, how we use it and try to work out what its advantages and disadvantages are. We'll try to figure out a constructive way to deal with the challenges it proposes.

Innehåll

Syfte

 

I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

 

 • förstå och tolka innehållet i text och film
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • bearbeta texter efter respons

Arbetsformer:

 • Arbeta med diskussionsfrågor i par och i helklass
 • Spela in en podcast i grupp
 • Träna på nya ord via gemensamma ordlistor
 • Lyssna på uppläst text 
 • Textläsning i par (träna på uttal och intonation)
 • Diskussioner om texten
 • Titta på kortfilm
 • Skrivuppgifter
 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • Gör dig förstådd i podcasten
 • Deltar i samtal och diskussioner
 • Besvarar frågeställningar skriftligt
 • Skriver och bearbetar en argumenterande text

Arbetstid och deadline:

 • Vi arbetar med temat under vecka 2-7. 

 

Matriser

En
Social Media - friend or foe?

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Skriva
- Answers to questions - Argumentative text
Formulera sig och kommunicera i skrift.
- Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner
Göra dig förstådd i skriven text.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.
Bearbeta
- Argumentative text
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
- Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften
Använda dig av respons för att förbättra din text/presentation.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Tala
- Podcast - Discussions in pairs and whole class - Debate
Formulera sig och kommunicera i tal. Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
-Samtal och diskussioner samt argumentation. - Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel ömformuleringar, frågor och förklaringar. - Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad. - Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Kunna föra samtal, delta i diskussioner och göra presentationer
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga framställningar i olika genrer kan du uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. I muntliga framställningar i olika genrer kan du uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt. I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.