👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk år - FR9MRI

Skapad 2021-01-11 15:51 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Ämnesplanering för moderna språk år 7-9.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

År 7-9:

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

Hur ska vi arbeta?

Under terminen kommer vi att arbeta med följande förmågor:

 • läsförståelse ( läsa och bearbeta olika typer av text)
 • hörförståelse ( muntlig kommunikation och användning av olika typer av ljudfiler/ filmer)
 • muntlig produktion och interaktion ( presentationer, dialoger, beskrivningar, samtal, uttal, intonation)
 • skriftlig produktion ( texter, ordförråd, stavning, interpunktion, meningsuppbyggnad)

 

Vad ska du lära dig?

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • förstå och använda sig av grammatiska strukturer,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

 

 •        läser och förstår olika sorters texter,
 •        uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar
 •        skriver olika slags texter
Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i undervisningen, men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).

 

 

 

Uppgifter

 • Prov 1 - Fransk grammatik

 • "NP" - Läsförståelse

 • "NP" - Hörförståelse

 • "NP" - Muntliga

 • "NP" - Skriftliga

Matriser

M2
Moderna språk åk 7-9

F
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Den spansktalande världen
Kännedom om områden där målspråket talas
Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter
Du kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i områden där språket används, och du kan göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter