👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängsviolen Matematik

Skapad 2021-01-11 15:39 i Västerlanda förskola Lilla Edet
Förskola
Fokusområden Matematik januari -februari 2021

Innehåll

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

Vi är 25 barn i åldrarna 4-6. Fyra av barnen överskolas från Åkerviolen i januari.

Vi är fem pedagoger som delar på 400% tjänst. 4 pedagoger i barngrupp per dag.

Restriktionerna kring Covid-19 fortsätter vilket innebär att vi räknar med fortsatt hög frånvaro bland både barn och pedagoger.

·       Vad visar barnen intresse för?

Räkna antal, dela upp antal. Pussel, spel, lär-appar på iPad, våra egentillverkade mobiler och datorer, måla, matlagningslekar, Lego, konstruktion.

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi?

Barnen räknar gärna hur många vi är i tex samlingen eller vid matbordet. De delar upp oss på olika sätt - antal tjejer/killar, antal barn/vuxna. De diskuterar och resonerar kring om en ska räkna med oss vuxna eller inte.

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

Lära sig orden för olika matematiska begrepp. Siffror, former, antal m.m.

·       Lärmiljöer?

Vi har gott om pussel, spel, byggmaterial och egengjorda lek-elektronik (mobiltelefoner i trä och laptops i kartong).

·       Arbetslagets olika kompetenser?

Tre förskollärare, två barnskötare. Stort intresse för utepedagogik.

·       Hur dokumenterar vi för barnen?

Vi fotograferar och filmar som vi sen visar för barnen vid projektorn och lägger upp på unikum.

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

 • Hur synliggörs det i utbildningen?

Vi anpassar undervisningen och lärmiljöerna så att barnen ges möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor, tex konstruktionslek och rollekar. 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.
  Barnen behöver mötas av nya utmaningar i undervisningen och i våra lärmiljöer. 

  LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

Matematiska begrepp - siffror, antal, större/mindre än, lika, placering m.m.

 •        Vad ska vi undervisa om?

Datorns uppbyggnad. Både hur den ser ut och vad den innehåller.

 •        Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning?

Barnen ska få tillverka egna laptops. Vi kommer att använda kartong och/eller plywood. Barnen får med hjälp av datorn skapa ”skärmen” genom att skapa ett dokument med siffror och bokstäver som vi sen skriver ut och klistrar upp på sin laptop. 

Analog programmering. Att med hjälp av kod/att skapa en kod så en kommer fram till rätt ruta i ett nätverk. 

-Spontan undervisning?

Barnen får leka med sina laptops.

Analog programmering som lärmiljö som barnen kan använda i den egna leken.

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

 

Barnen får utifrån sina erfarenheter av en dator utforma hur den ska se ut.

Den analoga programmeringen ger vi barnen tillgång till i den egna leken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18