👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What Is Beauty?

Skapad 2021-01-11 15:43 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
During this theme we'll try to shed a light on the perception of beauty and what it means to us as human beings in today's society. What is your definition of beauty? Does beauty have to relate to physical appearance? Is beauty important? Does beauty bear the same meaning in terms of gender, culture etc? These are examples of questions we'll be discussing and working with for the next few weeks.

Innehåll

Syfte

 

I arbetsområdet får du utveckla förmågan att: 

 

 • förstå och tolka innehållet i text och film
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Arbetsformer:

 • Titta/lyssna på musikvideo
 • Titta/lyssna på TedEd talk
 • Textläsning i par (träna på uttal och intonation)
 • Diskussioner/samtal i par och i helklass
 • Grammatikövning - omvandla adjektiv till ett abstrakt substantiv
 • Diagnos - hörförståelse
 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • förstår talad engelska
 • kan göra dig förstådd när du talar engelska med hjälp av olika strategier i samtal och diskussioner
 

Arbetstid och deadline:

 • Vi arbetar med temat under vecka 2-5
 • Deadlines för inlämning av uppgifter: fredagen 5 februari

 

Matriser

En
What is beauty?

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Lyssna
- TedEd talk - Musikvideo - Diagnos
Förstå och tolka innehållet i talad engelska.
- Talad engelska från olika medier - Talad engelska med viss regional och social färgning
Hörförståelse.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Interaktion
- Diskussioner/samtal - Besvara frågeställningar
Formulera och kommunicera muntligt.
- Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet. - Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
Göra dig förstådd när du talar engelska.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Realia
- Diskussioner/samtal - Besvara frågeställningar
Reflektera över vad som avses med skönhet och vad dess betydelse får för konsekvenser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Reflektera och jämföra .
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.