👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentera mera - Ett arbete om argumenterande texter

Skapad 2021-01-11 16:07 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här arbetet kommer du få träna på att argumentera och att kunna skriva längre argumenterande texter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

I arbetet skall vi lära oss hur man skriver längre argumenterande texter med passande inledning, tes, argument, motargument, sammanfattning och avslutning. Du skall också lära dig de typiska dragen hos en argumenterande text och hur en argumenterande text skiljer sig från andra texter.

Hur ska vi lära oss det?

Vi kommer att arbeta med hjälp av cirkelmodellen där du först, genom olika muntliga övningar i helklass får träna dig på att argumentera. Därefter kommer vi i klassen att läsa andra elevers inspirerande texter. I mittfasen av arbetet skriver vi tillsammans en argumenterande text i klassen innan det är dags för dig själv att skriva din egen argumenterande text. I slutet av arbetet finslipar vi våra texter genom att i par arbeta med kamratrespons. Du får sedan möjlighet att ytterligare förbättra din egen text innan du slutligen lämnar in den.

Viktiga ord och begrepp.

Argument, motargument, inledning, ingress, rubrik, brödtext, sammanfattning, avslutning, tes, hälsningsfras m.m.

Vad som kommer att bedömas.

Det som kommer att bedömas är din förmåga att skriva argumenterande text utefter ett antal kriterier däribland stavning, grammatik, argumenterande text strukturella drag, meningsuppbyggnad, röd tråd m.m.

Hur du får visa dina kunskaper.

Du får visa din kunskap genom att delta aktivt på lektionerna och vid olika övningar visa din förmåga att argumentera i text. I slutet blir du summativt bedömd genom att lämna in en egenskriven argumenterande text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6