👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Human Rights, year 9

Skapad 2021-01-11 16:12 i Hannaskolan Grundskolor
What is a fair world? Does a fair world mean the same everywhere, to everyone? We are going to focus on Human Rights, for you and for other people around the world, today and back in time.
Grundskola 7 – 9 Engelska
What is a fair world? Does a fair world mean the same everywhere, to everyone? We are going to focus on Human Rights, for you and for other people around the world, today and back in time.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

 

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

 

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

 

Konkretiserade mål

 • Att utveckla förståelsen av engelska i film och artiklar från olika medier
 • Att samtala och diskutera om mänskliga rättigheter
 • Att utveckla ordförrådet i ämnet
 • Att utveckla förmågan att uttrycka sig i skriftArbetssätt

 • Vi läser och lyssnar på olika texter/filmklipp som handlar om människors rättigheter och om personer som på olika sätt har kämpat för mänskliga rättigheter, främst i den engelskspråkiga världen.
 • Vi arbetar med ord och uttryck som har med ämnet att göra för att kunna samtala, diskutera och skriva kring ämnet.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

human rights, civil rights, inequality, freedom, take action

Bedömning

 • Muntliga diskussioner
 • Förhör av ord & uttryck
 • Skriva en text på ämnet

 

Uppgifter

 • Speech, Eng "I have a dream", fre v. 16

 • Läxa tisdag v 9: Eng

 • Deadline tisdag v 10, redovisning i små grupper Rosa Parks under lektion.

 • Läxa fredag v11: ord

 • Deadline tisdag v20: Eng "I have a dream"

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9