👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, språk och kommunikation

Skapad 2021-01-11 16:48 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
Vi pedagoger vill att barnen ska få förståelse för olika tekniker i vardagen, utveckla sig i programmeringen med hjälp av digital teknik samt fortsätta med tema Årstider Vintern.

Innehåll

PLANERING OCH UTVÄRDERING för period 4:

(Förskollärare på avd/arbetslag ansvarar)

1. Målområde: Vad ska barngruppen lära sig (förmåga och förståelse)?

Teknik och årstider (vinter)

Syfte

(Varför är kunskapen viktig för barnen i framtiden?)

Vi pedagoger vill att barnen ska få förståelse för olika tekniker i vardagen, utveckla sig i programmeringen med hjälp av digital teknik samt fortsätta med tema Årstider Vintern. 

 

 

Barnens intressen, initiativ, behov

(Vilka av barnens intresse, initiativ och behov kan integreras i målområdet? (barnens delaktighet) Vilket/vilka erbjudande inom målområdet ska presenteras för barnen?)

Barnen har visat intresse för naturens kretslopp genom att studera trädets förändring. 

Barnen har visat intresse för programmering av Blue-Bot. 

Förståelse

(Vad ska barngruppen förstå efteråt?)

Vi vill att barnen ska få uppleva och förstå skillnad mellan hösten och vintern samt vad och varför det händer.

Vi vill att barnen ska få förståelse vad programmeringen är och hur det fungerar.

Under perioden kommer barnen att använda olika tekniker i vardagen samt får förståelse för dem.   

Förmågor

(Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?)

 • språkutveckling och kommunikation

 • logiskt och matematiskt tänkande 

 • motorik 

Pedagogens förhållningssätt

(Vilka förhållningssätt behöver pedagogerna ha i aktiviteten för att lärande ska ske i barngruppen?)

Kunniga pedagoger som är närvarande och lyhörda 

   

2. Utvärdering: Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

Genom daglig reflektion tillsammans med barnen.

Genom samtal, dokumentation och observation. 

Kriterier och kännetecken

Vi vet att utveckling sker när ….

Hur kan vi se att utveckling och lärande sker?

Hur har barnen förändrat sitt sätt att leka, vara, förstå?

 • Barnen börjar prata om det som de gör och använder det i olika sammanhang 

 • Verbalt och i fria leken

 • Barnen transformerar sina kunskaper till andra aktiviteter 

Utvärderingssätt

(Hur (och när) ska utvärderingen genomföras?)

I slutet av perioden. 

Vi ska utvärdera genom dialog och samtal med barnen. Observationer kontinuerligt. 

   

 

Baklängesplanering hämtad från “Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer” av Ann S Pihlgren (2017) Natur och Kultur, Stockholm
Omarbetad av Dalhems förskola HT 2020

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18