👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Empatiska förmågor - Vt21

Skapad 2021-01-11 17:05 i NYSÄTERS FÖRSKOLA Härryda förskolor och fritidshem
Förskola
Vad är empati?

Innehåll

Efter att ha arbetat med leken och lekgrupper under höstterminen, har vi kunnat synliggöra vikten av att aktivt arbeta med lek. Det vi ser är att leken fungerar som ett stöd för att skapa "vi-känsla" i gruppen, vilket är av stor vikt för oss då vi haft en del inskolningar under hösten. Vi kommer därför fortsätta med lekgrupper även under vårterminen, men med fokus på empatiska förmågor och samarbete.

Vad är empati?

Empati syftar till förståelsen av sina egna och andras känslor. Exempel på empatiska förmågor är; samarbetsförmåga, hjälpsamhet och omtänksamhet (Öhman, 2003). För att barn ska kunna utveckla sin empatiska förmåga krävs det först att barnet har förståelse för sin egna identitet, vilket barnet får genom att bli stärkt och bekräftad i sina känslor.   

"Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation." (Lpfö 18)

Estetiska uttrycksformer kan bidra till en ökad till medvetenhet om våra känslor, då våra kroppar, känslor och tankar ingår i en helhet. Genom uttrycksformerna ger vi barnen möjlighet till att utforska, reflektera och kommunicera med flera olika sinnen och med hela kroppen.

Indikatorer 

Social kompetens 

  • - Vi vill att barnen ska utveckla sin empatiska förmåga så de är rädda om varandra och sin miljö/material.
  • - Vi vill att barnen ska få tolka sina egna känslor och även uppfatta kompisarnas känslor.

Skapande

-Vi vill att barnen erfar olika typer av skapande så som byggmaterial, färg, musik och andra estetiska uttrycksformer. 

Strategier

Miljö

Vi vill göra vår miljö på avdelningen så tydlig som möjligt för att hjälpa barnen förstå vikten av att vara rädda om vårt material, samt förståelsen för att allt material har en specifik plats. Detta kommer vi göra genom att sätta upp bilder, text och tecken på det material som ska finnas i miljöerna.

Pedagog

Vi kommer att fortsätta att vara nära barnen och stötta barnen i deras möten med varanadra. Detta kommer vi att göra genom triangulering, sätta ord och uppmärksamma barnen på sina egna och andras känslor. Vi kommer även att arbeta mer generellt med känslor och flytta fokus från barngruppen. Detta kan vi göra genom att utgå från en fiktiv person i till exempel drama eller genom boksamtal.