👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antik och nordisk mytologi

Skapad 2021-01-11 17:05 i Strandskolan Kristinehamn
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
Grundskola 2 – 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
I alla tider har man berättat spännande historier. Du kommer att få bekanta dig med gudar från nordisk och antik mytologi. Det kommer att bli en spännande resa.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:

 • kunna namnge och berätta något om några gudar som människor i norden trodde på under vikingatiden.
 • kunna namnge och berätta något om några av antikens gudar.
 • veta hur veckodagarna är kopplade till asagudarna.
 • kunna skriva en egen faktatext utifrån stödord.

Hur ska vi lära oss detta?

Undervisning:

 •  Du kommer att få se filmer från ur-skola, Odens rike. 
 • Du ska läsa olika texter. 
 • Du kommer att skriva egna texter om en utvald gud. 

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:
 • kunna berätta om någon asagud. 
 • kunna göra jämförelser mellan olika asagudar. 
 • kunna återge delar av innehållet från någon av de berättelser vi arbetat med.
 • känna till några begrepp inom arbetsområdet.
 • delta i diskussioner om temat.

Hur du får visa vad du kan.

Du får visa muntligt och skriftligt vad du kan på lektionerna i temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3