👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion Åk 4

Skapad 2021-01-11 17:10 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet arbetar vi med metoder för uträkning av addition och subtraktion.

Innehåll

Mål/syfte:

Syftet och målet med området är att du som elev ska kunna använda metoder för addition och subtraktion inom talområde 0-1000, förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt träna på problemlösning kopplat till området. 

Viktiga begrepp:

 • Addera
  Subtrahera
  Addition
  Subtraktion
  Term
  Summa
  Metod
  Differens

Så här arbetar vi:

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Enskilt arbete
 • Arbete i grupp/par
 • Spel 
 • Repetera hemma

Så här visar vi vad vi har lärt oss:
Du visar vad du lärt dig under lektionerna samt även på ett skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

Uppgifter

 • Prov 4A kapitel 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6