👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 05b: Media

Skapad 2021-01-11 17:27 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Engelska
.

Innehåll

Media

Lektionsplan för åk 9 , ämne engelska

Förberedd av Marie Therén

Kod till classroom: etxdrol

SYFTE

Det här avsnittet utgår från kapitlet ”Media” i textboken, men kompletteras med annat material. Du kommer att läsa texter, se något nyhetsinslag, skriva och diskutera och möta ord och uttryck kopplade till temat.

  • Träna på att läsa både skönlitterära texter och faktatexter.
  • Utveckla ordförrådet kopplat till ämnet media.
  • Träna på att skriva olika sorters texter.
  • Träna på att muntligt diskutera och berätta om något kopplat till ämnet.

 

MÅL

  • Ha läst och lyssnat till några olika texter.
  • Ha tränat läs-, ord- och hörförståelse kopplat till texterna (eller annat material) genom att arbeta med uppgifter av dessa slag.
  • Muntligt i par/grupp diskutera ämnen kopplade till temat.
  • Ha skrivit några olika kortare texter.

 

MATERIAL SOM KRÄVS

Textboken och dator för att komma åt material i classroom och på internet.

AKTIVITET

Vi kommer delvis att arbeta med texter och uppgifter i What’s up 9 och delvis med annat kompletterande material som kommer att publiceras i classroom.

Vi har genomgångar i helklass av nya moment och redovisningar av gjorda uppgifter eller vissa läxor. En del uppgifter genomförs i par/mindre grupp  och andra arbetar du enskilt med.

BEDÖMNING

Bedömning görs dels under lektionstid vid genomgångar och redovisningar (gjorda uppgifter och muntliga uppgifter) och dels av inlämnade skrivuppgifter.