👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 vt

Skapad 2021-01-11 17:58 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 4 Engelska
Att ha kunskaper i engelska kan ge dig nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och är både värdefullt och viktigt att kunna!

Innehåll

VAD?

Undervisningens innehåll:

Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt.
Formulera sig skriftligt
Använda språkliga strategier för att förstå talad och skriven engelska.
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i engelskspråkiga länder.
 

HUR?

Du kommer träna engelska genom att ensam, i par eller grupp:

 • läsa, lyssna på och översätta olika slags texter
 • arbeta med övningar i Workbook
 • göra olika övningar och lekar 
 • lyssna och se på engelsktalande program och filmer bl.a. "Max's movie"
 • skriva egna texter med stödstruktur i "The book about me"
 • lära dig några grammatiska regler och öva på att kunna använda dem
 • prata om och reflektera över hur de som lever i engelsktalande länder har det och jämföra med dig själv

Varje vecka har du också ett arbete att göra hemma. Med hjälp av läxan utökar du ditt ordförråd och blir mer säker på ditt uttal och din förståelse.

 •  

BEDÖMNING

Dina kunskaper i engelska kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • prata och berätta om dig själv, din familj och dina intressen.
 • förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och dialoger).
 • förstå innehållet i en text.
 • skriva enkla meningar och texter.
 • samtala (ställa frågor och svara på enkla frågor).
 • förstå hur språket är uppbyggt och kunna använda några grammatiska regler 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6