👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och huvudräkning

Skapad 2021-01-11 18:04 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 9 Matematik
Detta kommer vi att arbeta med v 2-6

Innehåll

 

Matematikplanering v 2-6.

Vi har en ny lärobok i matematik. Den heter Matematik Beta. 

(År 4 heter Alfa och år 6 heter Gamma)

Vi kommer arbeta men en planering som ligger här samt på Unikum.

Det är viktigt att du själv tar ansvar och tar ikapp om du är borta från lektionen. Då ska endast delen som ligger först göras, inte extrauppgifterna. 

I slutet av perioden gör vi en diagnos. Om du behöver öva finns det extrauppgifter, filmer, läxor mm. 

Det finns under ”elever” på www.matematikabg.se

 

Där finns även annat nyttigt som studietips, nationella proven tips mm. 

Gå gärna in tillsammans med föräldrarna och kika.

 

Planering: 

V 2.     Kap 1:1 Tal i bråkform 

 • Gör ”kan du det här” på sidan 6. Bestäm vilket nummer du ska arbeta med- 1, 2 eller 3. 
 • Arbeta med sidorna 11-14. (Gör det numret du valt- 1, 2 eller 3)
 • Vi gör sid 58-59 tillsammans muntligt.
 • Lär dig de rosa rutorna till höger på sid 16 utantill.
 • Vi gör kapitel 1:6 på EPA

V 3.     Kap 1:2 och 1:3 Bråkform och decimalform

 • Arbeta med sidorna 19-21 samt 26-28 (Gör det numret du valt)
 • Lär dig sambanden på sid 24 utantill. 
 • Vi gör kapitel 1:6 på EPA

V 4.     Stenciler Procent

 • Arbeta med procent (stenciler)
 • Vi gör kapitel 1:6 på EPA

V 5.     Kap 1:4 Decimalform 

 • Arbeta med sidorna 32-35 (Gör det numret du valt)
 • Lär dig de rosa rutorna på sid 30 och de lila på sid 35 utantill.
 • Vi gör sidan 56-57 på EPA

V 6.     Kap 1:5 Avrundning 

 • Arbeta med sidorna 39-42 (Gör det numret du valt)
 • Gör diagnosen. Öva hemma/på torsdagar/läxhjälp vid behov (läxor, övningar och filmer som finns på www.matematikabg.se

När du är klar med veckans arbete, välj från dessa punkter. Glöm inte att skriva vilka tal du arbetar med i boken. 

 1. EXTRA 1: Arbeta med nästa nummer om du gjort kap 1 eller 2.
 2. EXTRA 2: BLANDADE UPPGIFTER sidan 46-50. Gör det numret som passar dig.
 3. EXTRA 3: TRÄNA sidan 51-54
 4. EXTRA 4: Filmer på www.matematikabg.se
 5. EXTRA 5: Läxa på www.matematikabg.se
 6. EXTRA 6: Övningar på www.matematikabg.se
 7. EXTRA 7: Be om utmaningsuppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6