👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

planering spanska år 9 v 45-51

Skapad 2021-01-11 19:37 i Tappströmsskolan Ekerö
Grundskola F Moderna språk - språkval
under den här perioden kommer du att få undervisning om hur man - uttrycker jämförelse - uttrycker sin åsikt - talar om sin framtid - uttrycker sig i dåtid med hjälp av perfekt, preteritum samt imperfekt Vi kommer att läsa om och lyssna på - ungdomar som berättar om sitt deltagande i en talangtävling - lyssna på spansk musik som en deltagare i en spansk talangtävling tävlat med

Innehåll

Tidsperiod

v.45-51

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

- jämföra saker dvs. säga att saker är större och störst o s v
- hur du uttrycker din åsikt på spanska
- prata om vad du vill göra i framtiden 
- hur man böjer verb som diftongerar med /ie/ (cerrar) samt /uepoder 
- du kommer också att ha utökat din vokabulär i och med nya texter och ämnesområden 

- förstå basala uttryck från böcker, sång och musik där tempus såsom perfekt, preteritum samt imperfekt ingår   

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 

Bedömning avser: 

 • delaktighet och engagemang i såväl muntlig som skriftlig produktion 

 • din förmåga att förstå talad spanska 

 • din förmåga att förstå skillnader mellan svensk kultur och sådan i länder där spanska talas. Du kommer att få tester som kontrollerar hur du har tillgodogjort dig innehållet av ett begränsat område. 
  Du kommer även att få tester som stämmer av dina allmänna färdigheter som förväntas bli bättre ju längre du har läst spanska. 
  Båda typerna av test kan vara såväl muntliga som skriftliga. 

Du kommer att bedömas enligt bedömningsmatrisen för moderna språk.  

Hur ska vi nå dit?

Vi kommer att arbeta med olika slags texter samt övningar till dessa. Övningarna syftar till att träna upp din färdighet i språket. Övningarna kommer att vara av olika karaktär för att träna de fyra färdigheter varpå ett modernt språk vilar nämligen tala, skriva, lyssna och förstå.  
Du kommer att få lära dig ett antal sånger samt rim och ramsor. Vi kommer även att spela spel och tävla under lättsamma former. Allt för att utveckla din spanska och för att befästa dina kunskaper. Du Du kommer att få läxor varje vecka. Läxorna finns beskrivna på Teams/Unikum. De finns där så att du har minst en vecka på dig att förbereda dig.  
Vi kommer också att jobba utifrån spansk film (spelfilm samt pedagogiska filmer) 

Vi arbetar med Vale böckerna och du finner ljudfiler och digitala övningar på:

 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
LÄSA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
LYSSNA
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
TALA /framställningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
TALA/interaktion
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
SKRIVA/framställningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
SKRIVA/interaktion
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom ka eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
MÅLSPRÅKET I VÄRLDEN
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.