👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering Eng VT Åk 5

Skapad 2021-01-11 19:40 i Pluggparadiset Uppsala
Grundskola 5 Engelska
Vi inleder terminen med en resa till New York, sedan arbetar vi med ordförrådet gällande digital kommunikation. Under temaarbetet med The Hobbit integreras engelskan för att studera verser och sånger från boken. I mitten på terminen kretsar arbetet kring musik. Vi lär oss också om olika firanden i engelskspråkiga länder. Grammatikarbetet inkluderar verb, adjektiv och användandet av did/did not. Terminen avslutas med individuell fördjupning efter behov.

Innehåll

Vecka

Kapitel

Vi läser, lyssnar, talar och skriver om…

Grammatik

2-5

New York

Realia (New York)
Ord för resande
Reading Comprehension
Ordningstalen 1-20
Avslutande skrivuppgift

 

Verb

6-9

Communication

Ord för digital kommunikation

Verb

10-11

The Hobbit

Arbete kring verser och sånger från boken.

 

12

Easter

Realia (Påskfirande i engelskspråkiga länder)

 

14-17

Music

Ord för musik och personliga egenskaper
Reading Comprehension
Avslutande hörförståelseövning

Adjektiv

18-20

Festivals

Realia (Olika firanden i engelskspråkiga länder)

Did/did not

21-23

 

Fördjupning efter behov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6