Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiplanering åk 8 vt-21 v 2-11

Skapad 2021-01-11 20:26 i Skärgårdsstadsskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi inleder perioden med Tema Sex och samlevnad/Kärlekens kemi och därefter fortsätter vi med Livets/Matens Kemi som avslutas med ett prov i kombination med biologin (matspjälkningen)

Innehåll

Planeringen för kemiundervisningen under vårterminen hittar du här.

Uppgifter läggs upp löpande i Google Classroom.

Uppgifter

  • Prov om matspjälkning och matens kemi

Matriser

Ke
Bedömning - matens kemi

F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskaper
  • Ke
Eleven uppfyller ännu ej kunskapskraven för betyget E
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Eleven uppfyller ännu ej kunskapskraven för betyget E
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Ke
Bedömning - matspjälkning

Rubrik 1

F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskaper
Eleven uppfyller ännu ej kunskapskraven för betyget E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Resonemang
Eleven uppfyller ännu ej kunskapskraven för betyget E
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: