👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT år 7

Skapad 2021-01-11 21:41 i Uppgårdskolan Ekerö
Grundskola F
Här kommer en grovplanering för vårterminen 2021.

Innehåll

PLANERING ÅR 7 VT 2021 

 

 

VAD? 

 • Bokprojekt: ”När jag inte hade nåt” 

Högläsning och individuell läsning både i skolan och hemma. 

Muntlig och skriftlig reflektion med fokus på att tolka budskap. 

Jämföra bok och låt.  

Bokprojektet avslutas med boksamtal i grupp.  

Bedömningsuppgift: läsloggar samt boksamtal.

    

 • Berättelser 

Läsa och diskutera olika berättelser. 

Gå igenom berättelsen struktur. 

Öva på att skriva egen berättelse. 

Skriva en egen berättelse.  

Bedömningsuppgift: din berättelse.

 

 • Minoritetsspråk och dialekter 

Sveriges fem minoritetsspråk. Undersöka ett minoritetsspråk och redovisa det inför klassen.

Bedömningsuppgift: muntlig redovisning. 

 

 • Poesi 

Läsa olika dikter, titta på kännetecken för poesi samt skriva egna dikter. Eventuellt koppla dikt till ljud och bild.  

  

 • Grammatik: ordklasser 

Arbeta med ordklasser (Film?) 

 

 

 

VARFÖR? 

Centralt innehåll svenska (grundskolan LGR11) 

Läsa och skriva 

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  

 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger. 

 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling. 

 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 

Tala 

 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. 

 • Förbereda och genomföra redovisningar med anpassning till syfte och mottagare. 

 

Minoritetsspråk 

 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.