Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sp 7 Amigos 2 Cap 7-9 Vt21

Skapad 2021-01-11 21:13 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Mitt rum klockan utseende
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under några veckor kommer du att få lära dig hur man beskriver personer och göra en presentation av ditt rum. Vi ska repetera ord för utseende, djur och intressen.

Innehåll

Sp 7 Amigos 2 Cap 7-9

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 • Ord och fraser för husets rum och möbler.
 • Prepositioner: debajo de, encima de, al lado de, detrás de, delante de, en el centro de, a la izquierda, a la derecha, en.
 • Bestämda artiklar: El – los. La – las.
 • Skillnaden mellan está och están
 • Beskriva hur någon ser ut.
 • Adjektivböjning – El chico es rubio. La chica es rubia
 • Böjningen av verbet tener samt några uttryck där verbet används.
 • Ord för olika sporter och andra intressen.
 • Ord för djur och dess egenskaper.
 • Klockan.
 • Ord och fraser som hör till kapitlen.

Aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen.
 • Göra en presentation om en idrottsstjärna/ ett djur.
 • Filma/skriva och berätta om ditt hus/rum
 • Hörförståelse

 

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Skriftligt prov där vi testar av ordförråd och grammatik. Du ska även ha koll på klockan samt kunna skriva ett brev om dig själv.
 • Skriftlig/muntlig inlämningsuppgift där du presenterar ditt rum/hus/lägenhet.
 • Muntlig framställning av ditt valda djur/idrottsstjärna.
 • Hörförståelse.
 • Läsförståelse.

Matriser

M2
Bedömning moderna språk.

Rubrik 1

F- nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala
Presentation av ditt rum. Presentation av en person.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Skriva
Kunna klockan. Kunna göra en skriftlig presentation av en person och av dig själv. Kunna göra en personbeskrivning.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Kunna läsa en text och följa instruktionerna.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i t enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Lyssna och förstå
Kunna lyssna på en inspelning och svara på frågor.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Kultur och samhällsliv
Ha kunskaper om hur man bor i spansktalande länder.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: