👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty åk 6 ht-20

Skapad 2021-01-11 23:07 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Deutsch, Herbst 2020

Innehåll

Arbetsområden

Under veckorna 35 - 48 har vi arbetat med:

- Hur man hälsar och presenterar sig själv.

- Hur man räknar till 20. 

- Hur man pratar om pengar och telefonnummer.

- Månaderna.

- Hur man uttalar β, z, ei och eu.

- Alfabetet.

- Personliga pronomen: ich, du, er, es, sie, wir ihr, sie, Sie.

- Skillnaden mellan tilltalet du och Sie

- Böja verben heiβen, sein, kommenwohnenhaben, gehenbezahlen i presens (nutid)

- De tyska orden för olika familjemedlemmar. 

- De tyska orden för olika husdjur. 

- Klockan/tid.

 

Målet med arbetsområdena är att utveckla din förmåga att:  

 • förstå innehållet i talat språk och korta texter,
 • formulera dig i tal och skrift,
 • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
 • muntligt presentera dig själv.
 • skriva en kort presentation om dig själv.
 • läsa och lyssna på texter, t.ex. dialoger.

 

Arbetssätt:

 • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
 • muntligt presentera dig själv.
 • skriva en kort presentation om dig själv.
 • läsa och lyssna på texter, t.ex. dialoger.

 

Detta har bedömts:

- Din förmåga att förstå det du läser och lyssnar på.

- Din förmåga att göra dig förstådd muntligt och skriftligt. 

 

Detta har testats vid läxförhör, under lektionerna och vid provtillfällen. 

Matriser

M2
Tyska åk 6 ht-20

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig i skrift
 • M2  E 6
 • M2  C 6
 • M2  A 6
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.