Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 9 2021

Skapad 2021-01-12 08:17 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F Fysik
Planering

Innehåll

Atom- och kärnfysik, optik och astronomi 

Syfte 

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle 
 • Genomföra systematiska undersökningar i fysik 
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället 

Centralt innehåll 

 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik. 
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. 
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg. 
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik. 
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar. 
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling. 
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa. 
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. 
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. 
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. 
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. 

Viktiga begrepp 

 • Känna till hur samhället har förändrats av ny kunskap om atomen 
 • De enklaste elementarpartiklarna (proton, neutron och elektron) och deras roll i en atom 
 • Isotop, radioaktivt sönderfall, olika typer av strålning, halveringstid, fission, fusion 
 • Hur ljus kan beskrivas som partiklar eller vågrörelse 
 • Reflektion, infallsvinkel och reflektionsvinkel 
 • Konkava och konvexa speglar och linser 
 • Ljusets brytning 
 • Totalreflektion, optiska fibrer 
 • Optiska instrument 
 • Spektrum 
 • Känna till den historiska utvecklingen av astronomin och hur den har förändrat vår världsbild 
 • Känna till teorin om universums uppkomst 
 • Känna till hur olika typer av stjärnor föds, lever och dör. 
 • Ha en viss insikt om avstånden i universum 
 • Känna till begreppen galax, ljusår, supernova, svart hål, Big Bang 

  

 Planering och kunskapskontroll 

Vecka 2 – 4: Atom- och kärnfysik 

V2 270 – 278 Atomens inre 

                      V3 279 – 287 Sönderfall 

                      V4 288 – 295 Fission och fusion 

                      Prov 

Vecka 11 – 13 LBA, SSH Optik

 

Vecka 15 – 17 BMO, TAK Optik

 

V11/15 132 – 137 Reflektion

 

V12/16 138 – 143 Brytning

 

V13/17 144 – 148 Instrument, färg, energi

 

Prov

 

Vecka 7 Fokusvecka

Vecka 10 – 11 Astronomi

 

V10 328 – 335 Stjärnor och galaxer

 

V11 336 – 342 Universum

 

Prov

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: