👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse åk 5

Skapad 2021-01-12 08:34 i Gylle skola Borlänge
Läsförståelse
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Läsförståelse: Du ska träna på att bli en aktiv läsare genom att bli bättre på att använda dig av olika strategier för att förstå en text som du läser. Du kommer läsa olika texter med frågor till samt samtal med andra. Vi arbetar med olika typer av frågor. Vad står det i texten?/ på raderna Vad säger texten?/ mellan raderna Fundera över texten? / bortom raderna

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: hitta efterfrågad information, dra enkla slutsatser, sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera, granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.

Målet är att du ska bli bättre på att, 

 • med förståelse läsa berättelser på egen hand
 • motivera dina svar och åsikter
 • se skillnader mellan olika texttyper 
 • utveckla läsflytet

Arbetssätt

 • Läsa skönlitterära böcker
 • Läsförståelser
 • Lästräningsläger
 • Högläsning
 • Tyst läsning
 • Grupparbete med läsförståelse

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du besvarar de olika frågorna till texterna för att se att du verkligen förstått det du läser. 

Uppgifter

 • Läsförståelse test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6