Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och programmering

Skapad 2021-01-12 10:47 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Teknik Matematik
Vi kommer att lära oss grunderna för hur en dator fungerar samt träna på blockprogrammering av en robot som heter Sphero Bolt.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att...

 • Läsa texter om datorer.
 • Titta på filmklipp som förklarar viktiga begrepp. 
 • Göra analoga övningar för att träna på att ge noggranna instruktioner i flera steg.
 • Testa och programmera robotar tillsammans.
 • Dokumentera vårt arbete. 

Viktiga begrepp

Maskinkod, blockprogrammering, algoritm, kommando, hårdvara, mjukvara, felsöka, bugg, kalibrera, processor, nätverk, CPU, transistor.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Förmågan att...

 • Genomföra enkla tekniska arbeten.
 • Pröva idéer och leda det tekniska arbetet framåt.
 • Redogöra för våra kunskaper med ämnestypiska begrepp.

Hur ska detta bedömas?

 • Praktiskt test där eleverna ska programmera en robot enligt instruktioner.
 • Skriftlig redogörelse om Sphero Bolt-roboten. 
 • Den muntliga kommunikationen kring arbetet med roboten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: