👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 3

Skapad 2021-01-12 13:18 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Biologi Geografi Svenska
Rymden: en resa ut i oändligheten.

Innehåll

Pedagogisk planering: RYMDEN                S3A/VT21

 

Mål


När du har arbetat med det här område du ha lärt dig:

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.
 • Månens olika faser.
 • Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Skriva en kort faktatext.
 • Hålla i en muntlig presentation om en himlakropp tillsammans med en kamrat.

 

 

Arbetsformer


För att få kunskap om detta område kommer du att:

·         Titta på filmer om rymden.

·         Läsa faktatexter och böcker samt söka fakta på nätet.

·         Tillsammans skapa en tidslinje från Big Bang till nutid.

·         Enkla fältstudier och observationer om månens faser och stjärnbilder.

·         Lära om jordens, solens och månens rörelser och förhållande till varandra genom praktiska övningar.

·         Använda jordglob och Google Earth.

·         Samtala och diskutera i klassrummet.

·         Skriva gemensamma och enskilda faktatexter.

·         Arbetshäfte om rymden.

·         Göra ett fördjupande arbete om en planet parvis och hålla en muntlig presentation.

 

 

 

BegreppFörstoringsglas ClipArt Clipart-bilder | Gratis clip art

Ord vi kommer arbeta med som du ska kunna förstå och använda:

 

rymden, astronaut, stjärnor, planet, asteroid, komet, meteor, atmosfär,

nymåne, halvmåne, fullmåne, sol, vintergatan, galax, solsystem, ljusår, planeter

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Din förmåga att kunna beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i

förhållande till varandra.

·         Din förmåga att redogöra för sambandet mellan solen, jordens och månens rörelser i förhållande till dag/natt, årstid och år.

·         Din förmåga att redogöra för månens olika faser.

·         Din förmåga att redogöra vad en stjärnbild är och kunna namnge några.

·         Din förmåga att genomföra enklare fältstudier och observationer.

·         Din delaktighet och aktivitet på genomgångar och lektioner.

·         Din förmåga att söka fakta och skriva en faktatext med tydligt innehåll.

·         Din förmåga att hålla en kortare muntlig presentation för en liten grupp.

 

Bedömning sker fortlöpande genom observationer och samtal samt med en skriftlig och muntlig examination i slutet av temaområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3