👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Max's Movie

Skapad 2021-01-12 13:20 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Klassen kommer att titta på 10 avsnitt av Max's movie. Efter varje avsnitt kommer vi att diskutera och besvara frågor till avsnitten. Vi kommer även att träna på olika grammatiska moment.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Under ca åtta veckor kommer vi att titta på Max's Movie - en engelsk serie som handlar om Max som gör ett eget filmmanus. Hans eget, inte så roliga, liv speglas i manuset och när han blir vän med Mia, en ny tjej i klassen, förändras både hans liv och hans filmmanus.

Innehåll

Syfte

För att utveckla hörförståelsen på engelska kommer vi att använda en engelsk serie som läromedel. Ni kommer också att få många tillfälle att tala/samtala genom diskussioner och presentationer, lära er många nya ord och fasta uttryck samt utveckla skrivförmågan genom att återberätta ett avsnitt skriftligt och göra personbeskrivningar av karaktärerna i serien, med mera.

Det här ska vi göra:

 • Titta på Max's movie, avsnitt 1-10. 
 • Lära oss, träna på och använda ord och uttryck som förekommer i serien.
 • Diskutera innehållet i serien, svara på frågor för att visa förståelse och framföra egna åsikter.
 • Skriva sammanfattningar med hjälp av stödord, skriva personbeskrivningar och ett förslag på eget filmmanus.
 • Grammatik: repetition av singular och plural av substantiv, genitiv, verb i nutid och dåtid.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* lyssna och förstå innehållet i serien.

* lära dig nya ord och fraser och använda dem när du talar och skriver.

* delta i diskussioner och göra egna, korta presentationer på engelska.

* använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

* skriva olika slags texter på engelska.

* lära dig och använda olika grammatiska strukturer i språket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6