👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Negativa tal, tabeller & diagram och algebra.

Skapad 2021-01-12 13:23 i Frösakullsskolan Halmstad
Favorit matematik 4A - Negativa tal, tabeller & diagram, bilda uttryck och lösa ekvationer
Grundskola 4 Matematik
Vi ska arbeta med negativa tal utifrån termometern, vi kommer också att göra uträkningar med negativa tal. Du kommer få lära mera om tabeller och diagram. I slutet av kapitlet kommer du få lära dig att bilda uttryck både med bokstäver och siffror samt att räkna ut dessa.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • Du ska få lära att utvidga talområdet med negativa tal
 • Du ska lära att skriva negativa tal på tallinje
 • Du ska kunna läsa av en termometer och jämföra olika temperaturer
 • Du ska lära dig addition med hela tal, när den ena termen är negativ
 • Du ska lära att visa saker med tabeller och att konkretisera tabellerna med hjälp av stapeldiagram samt linjediagram
 • Du ska få öva på att skriva uttryck som innehåller bokstäver
 • Du ska lära att räkna ut värdet på bokstavsuttryck, när bokstaven ersätts av ett tal
 • Du ska lära att räkna ut okända tal med hjälp av ekvationer

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att lära dig detta genom;

 • Arbeta i din matematikbok
 • Vara aktiv och ställa frågor under gemensamma genomgångar
 • Att arbeta i par och i grupp
 • Laborativt material

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Hur aktiv du är under gemensamma genomgångar
 • Hur aktiv du är under praktiska övningar
 • Hur du arbetar i din matematikbok
 • Hur du arbetar i par och i grupp
 • Hur du använder dig av strategier och metoder som passar uppgiften du ska lösa
 • Ditt resultat på det summativa provet i slutet av kapitlet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6