👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2021-01-12 13:29 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska Geografi Historia
Människans uppkomst, vandringar, samlande, jagande och jordbrukande. Hela den spännande historien om hur vi blev vi.

Innehåll

Pedagogisk planering: FORNTIDEN       S3A/VT21

Mål


När du har arbetat med det här område du ha lärt dig:

·        Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet

av jordbruk.

·        Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

·        Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen.

·        Beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på levnadsvillkor och viktiga händelser under olika tidsperioder.

·        Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid, framtid.

·        Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Skriva faktatexter utifrån stödord.
 • Förbereda och hålla i en muntlig presentation tillsammans i en liten grupp.

 

 

Arbetsformer


För att få kunskap om detta område kommer du att:

·         Titta på filmer om de olika åldrarna under forntiden.

·         Läsa faktatexter och böcker samt söka fakta på nätet.

·         Samtala och diskutera i klassrummet.

·         Tillsammans skapa en tidslinje från istid till järnåldern.

·         Läsförståelseövningar enskilt och i grupp.

·         Skriva gemensamma och enskilda faktatexter.

·         Arbetshäfte om urtid och forntid.

·         Göra bilder och skapande arbeten, bygga egna byar.

 • Gå på vandring i naturen för att leta efter tecken från istiden.

·         Göra ett fördjupande arbete om en tidsålder gruppvis och förbereda samt hålla en muntlig presentation.

 

BegreppFörstoringsglas ClipArt Clipart-bilder | Gratis clip art

Ord vi kommer arbeta med som du ska kunna förstå och använda:

 tidslinje, dåtid, nutid, framtid, istid, glaciär, inlandsis, flyttblock, flinta,  bondestenålder, jägarstenålder, bronsålder, järnålder, forntid, arkeolog, utgrävning, fornfynd, runsten, hällristning, samlande, jordbrukare, boskap, byteshandel, jakt, myt

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

·         Din förmåga att kunna samtala om människans uppkomst, vandringar, samlande, jakt och införandet av jordbruk.

·         Din förmåga att kunna förklara begreppen stenålder, bronsålder, järnålder samt beskriva hur människor levde i de olika tidsåldrarna.

·         Din förmåga att använda tidslinjer och tidsbegrepp för att ange händelser i tid; dåtid, nutid, framtid.

·         Din delaktighet och aktivitet på genomgångar och lektioner samt i grupparbetet.

·         Din förmåga att skriva en faktatext med tydligt innehåll utifrån stödord.

·         Din förmåga att hålla en kortare muntlig presentation för en liten grupp.

 

Bedömning sker fortlöpande genom observationer och samtal samt med en skriftlig och muntlig examination i slutet av temaområdet.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Hi   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3