👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden, nordisk och antik mytologi

Skapad 2021-01-12 13:41 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen Bild Samhällsorienterande ämnen
Vi dyker ner i forntiden och lär oss om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor samt hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Vi kommer också ta del av spännande berättelser om gudar och hjältar inom mytologin.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna bidra till resonemang om människors levnadsvillkor under forntiden.

Du ska kunna bidra till resonemang om forntiden och dess olika epoker utifrån en tidslinje.

Du ska kunna medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.

Du ska kunna medverka i att jämföra egna och andras bilder och bidra till resonemang om likheter och skillnader samt bilders olika budskap.

Du ska kunna använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler som till exempel stenålder, bronsålder, järnålder, nordisk och antik mytologi. 

 

Undervisning/arbetssätt

Film

Diskussioner

Arbetsblad

Praktiskt arbete

Estetiskt arbete

Olika tekniker inom bildämnet

Arbete enskilt och i grupp

 

Elevinflytande

se läroplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över bilder,
  Bl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Bl
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  4-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi.
  SO  4-6
 • Berättelser, myter och sagor med naturvetenskaplig anknytning.
  NO  4-6