👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling fre - Hållbar utveckling

Skapad 2021-01-12 13:51 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Hållbar utveckling - samling med alla tre samarbets avdelningarna

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Skapa vidare på barnens intresse för nya aktiviteter. Arbeta gemensamt med samarbets avdelningar med temat hållbar utveckling i större el lite mindre grupp utomhus. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade mål

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Introducera olika variation i hållbar utveckling.

1.-Insekter luppar                                                                                                                                                                                      

2.-Följa spår

3.-Hitta ut                                                                                                                                                                                          

4.-Plantera

_______________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Samling i stor samt mindre grupper

Material efter olika aktiviteter

Miljö: Ute 

________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18