👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa F-1, läsåret 2021

Skapad 2021-01-12 13:56 i St Mellby skola Alingsås
Denna planering tar upp vad vi kommer att arbeta med under läsårets idrottslektioner.
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Vi övar grovmotorik och att kunna följa flera instrutioner i följd.Vi tränar på att samarbeta med alla.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll - konkretiserade mål

 • Du deltar i övningarna och utför rörelserna som de ska göras efter din egen förmåga.
 • Du deltar i alla aktiviteter.
 • Du får möjlighet att utveckla din kunskap om varför det är viktigt att röra på dig och att må bra.
 • Du ska kunna lyssna på instruktioner och följa de regler som gäller under lektionen.
 • Du ska kunna visa hänsyn och samarbeta med andra.

Förmågor som ska utvecklas

Analysförmåga- eleven ska kunna praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

 • Få kunskap om varför det är bra att röra på sig.

Kommunikativ förmåga- eleven ska kunna kommunicera i tal och kroppsspråk.

 • Öva på att samarbeta med varandra.
 • Lära dig ord och begrepp för att kunna samtala i olika aktiviteter.

Metakognitiv förmågaeleven ska kunna genomföra och anpassa  utevistelser och friluftsliv  efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet.

 • Ha ett säkerhetstänk vid utevistelser och kunna röra sig utefter sin kroppsliga förmåga.

Förmåga att hantera information- eleven ska kunna hantera information för att ta till sig den kunskap som behövs för att  kunna utföra en övning.

 • Utföra ett moment efter de instruktioner och regler som ges.

Begreppslig förmåga- eleven ska kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

 • Vi kommer att arbeta med de motoriska grundformerna, som till exempel hoppa, springa och klättra.
 • Genomföra enkla bollövningar.
 • Genomföra enkla lekar och danser

 

 

Förmågor som ska bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i de olika aktiviteter vi utför.
 • Din förmåga att använda de motoriska grundformerna, och anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • Ge en enkel beskrivning av vad kroppen behöver för att må bra.
 • Att du kan visa hänsyn och samarbeta med andra.
 • Du kan ta instruktioner och följa de regler som gäller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3