Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan. De abrahamitiska religionerna. Åk 6. Religion

Skapad 2021-01-12 13:58 i Palmbladsskolan Uppsala
Religioner och andra livsåskådningar Religion och samhälle
Grundskola 6 Religionskunskap
Religion och tro, är det något du har funderat på? Tror du på någon gud eller tänker du att gudar inte finns? I det här området kommer vi att lära oss mer om judendom, kristendom och islam - systerreligionerna. De kallas även för de abrahamitiska religionerna.

Innehåll

Systerreligionerna

Kristendom, Judendom, Islam

 

Innehåll

I det här området arbetar vi med:

Systerreligionerna och andra livsåskådningar

 

Du kommer att använda läroboken Religion 6 av SO-s som du får av läraren

 

Kopplingar till läroplanens syfte. Du kommer utveckla din förmåga att:

* analysera kristendomen, andra religioner och andra sätt att tro.

* söka information om olika sätt att tro och värdera om källorna är viktiga och pålitliga 

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

- kort faktarepetition om: Kristendom, Judendom och Islam

- diskussioner om likheter och skillnader inom religionerna

 

Undervisningen kommer att bestå av:

- Lärarledda genomgångar

- Film

- Enskilda arbeten

- Inlämningsuppgifter/seminarium/muntlig presentation

 

Examinationer

Arbetsområdet kommer att examineras genom:

- en inlämningsuppgift och allt arbete du gör på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Religionskunskap årskurs 6

Elevmatris i åk 6 - slutat av vårterminen

F
E
C
A
Kunskaper
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader.
Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader.
Beskriva
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Använda och diskutera
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Diskutera
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: