👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÄVS Textilt återbruk vt21

Skapad 2021-01-12 14:18 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
ReDesign eller Återbruk ett skapande och utvecklande arbetssätt, att gör en ny produkt av gamla jeans.
Grundskola 9 Slöjd
I detta arbetsområde tränar vi på att göra nytt av gammalt. Den textila konsumtionen ökar och ibland kan man med rätt kunskap återanvända istället för att köpa nytt.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Ta med något gammalt textilt material som inte längre används hemma och tillverka något nytt av det. Om du inte har något material hemma finns det lite att välja från här i skolan. 
 • Planera ditt arbete genom att skissa och visa dina idéer.
 • Välj om du vill skapa det nya föremålet efter en instruktion eller utan.
 • Du får komplettera ditt gamla material med tyger från lapplådan samt material som t.ex dragkedja, knappar, band.
 • När planeringen är klar ska du genomföra den dvs. tillverka din planerade produkt.
 • Under genomförandet ska du dokumentera processen i text och bild. Skriv loggbok och ta foto med din dator.
 • När produkten är klar ska redovisning ske muntligt med stöd av ett bildspel.
 • Använd max 5 lektioner till projektet.

Undervisningens innehåll:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Bedömning:

Underlaget för bedömningen är hur du arbetar med ditt projekt under lektionstid samt din planering, produkt och din muntliga redovisning. Bedömningen presenteras i matris.

 

 

 

 

Matriser

Sl
ÄVS Återbruk åk 9

Lägre nivå
------------>
Högre nivå
Formge, utveckla idéer
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Ex. Du väljer med viss hjälp en produkt och gör en enkel skiss/ritning. Det går att förstå din planering.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Ex. Du gör en skiss/ritning med mått, färgval, material och eventuella ändringar. Du har självständigt valt din produkt. Planeringen är tydlig och alla delar är med.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Ex. Du gör en arbetad planering med skiss/ritning till en produkt som du har valt ut med omsorg och som är genomtänkt. Din planering är tydlig och det är enkelt att förstå vad du tänker.
Formge, utveckla ideér
Eleven använder en idé från erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Ex: Du har någon idé om hur du kan utveckla produkten.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Ex: Du har lagt till egna idéer som utvecklar produkten och har en klar uppfattning om hur din färdiga produkt ska se ut.
Genomförande, framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Ex.Du kan med visst stöd göra de olika momenten för att framställa din produkt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt Ex. Du kan använda olika verktyg och redskap på ett säkert sätt. Du vet t.ex. hur du hanterar en symaskin. Du tillverkar din produkt så att den håller.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Ex. Du kan använda olika verktyg och redskap med säkerhet och klarar många moment helt själv. Du lägger ner stort arbete på den färdiga produktens slutliga form och hållbarhet. Du är noggrann när du arbetar och din produkt är välgjord. Du har med något moment som kräver större kunskap i genomförandet.
Genomförande, framställa föremål
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Ex. Du försöker själv få arbetet att gå framåt genom att hålla reda på dina saker.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Ex. Du tar egna initiativ och lämnar förslag på hur du ska arbeta vidare med din produkt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Ex. Du arbetar självständigt och kommer med egna lösningar. Du kan använda dig av det som du tidigare har lärt dig i slöjden.
Välja och motivera dina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Ex. Du försöker själv få arbetet att gå framåt genom att hålla reda på dina saker.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Ex. Du tar egna initiativ och lämnar förslag på hur du ska arbeta vidare med din produkt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Ex. Du arbetar självständigt och kommer med egna lösningar. Du kan använda dig av det som du tidigare har lärt dig i slöjden.
Analysera och värdera med slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Exempel:.Du dokumenterar i text eller bild efter varje lektion och redovisar så att det är möjligt att följa processen. Du gör någon värdering utifrån din analys. Du använder något slöjdspecifikt begrepp.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Exempel: Du dokumenterar i text och bild efter varje lektion och redovisar så att det går att följa processen. Du använder flera slöjdspecifika begrepp. Du gör värderingar utifrån dina analyser.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Exempel Du dokumenterar i text och bild efter varje lektion och redovisar så att det är lätt att förstå processen. Du beskriver utförligt ditt arbete och med god användning av slöjdspecifika begrepp. Du gör realistiska och trovärdiga värderingar utifrån din analys.